هایبرنج در یک نگاهحمل به تمام شهرهای ایرانانتخاب رستورانهای برترتضمین کیفیت مطلوبقیمت گذاری مناسب و ارزانسفارش گیری آنلاینطرف قرارداد با موسسات،بانکها و تعاونیهای مصرفبیشتر بدانید

هایبرنج چه کار می کند ؟
.با ما بیشتر آشنا شوید.

رستوران ها و کترینگ

تامین برنج رستورانها و کترینگ ها

 

تعاونیهای مصرف و فروشگاه ها

تامین برنج تعاونیهای مصرف و فروشگاه ها

 

نماینده های استانی و برنج فروشان

تامین برنج نماینده های استانی و برنج فروشان

سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی

   تامین برنج سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی