مفهوم 5 ستاره بوده برنج؟

معمولا روی همه کیسه ها مارک 5 ستاره را میبینید

خیلی از فروشنده ها خودشان هم نمیدانند این 5 ستاره بودن چه مفهومی دارد

ستاره اول برنج: خالص بودن برنج میباشد

ستاره دوم برنج:خوشپخت بودن برنج اسن

ستاره سوم برنج: معطر بودن برنج است 

ستاره چهارم: بوجاری و جدا کردن لاشه ها از برنج

ستاره پنجم:  سورت کردن و به اصطلاح پاک کردن برنج

 

 

 

بالا